Strona internetowa farbynobiles.pl przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do korzystania ze strony, czytania poradników, zapoznania się z ofertą, zamawiania. Wchodząc na stronę akceptują Państwo niniejsze warunki użytkowania, bez ograniczeń i zastrzeżeń. Jeżeli nie akceptują Państwo warunków, prosimy nie korzystać ze strony farbynobiles.pl

Zasady użytkowania i korzystania ze strony

Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązują się do:

  • podawania aktualnych i prawdziwych danych, bez wprowadzania w błąd przyjmującego zamówienia,
  • nie przekazywania treści w jakikolwiek sposób szkodliwych, wulgarnych, naruszających prawa osób trzecich,
  • nie kopiowania, nie przekazywania, nie sprzedawania treści oraz nie wykorzystywania ich na innych stronach internetowych, zarówno w postaci oryginalnej, jak i zmodyfikowanej. Wykorzystanie treści możliwe jest jedynie w przypadku otrzymania pisemnej zgody właściciela strony.
  • Nie korzystania ze strony farbynobiles.pl w sposób, który mógłby uszkodzić lub pogorszyć jej funkcjonowanie oraz nie tworzenia linków do strony, które by oczerniały sprzedającego, przedstawiały jego osobę, produkty w złym świetle.

Prawa właściciela strony

Treści, a więc wszelkie informacje, grafika, formularze, opisy produktów, poradniki; znajdujące się na stronie farbynobiles.pl oraz związane z nią prawa autorskie i własności intelektualnej należą do: Firmy Żelazny Sp. z o.o. Wszelkie bezprawne wykorzystanie materiałów należących do powyższego właściciela stanowi naruszenia praw własności intelektualnej. Właściciel ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Ewentualne spory będą rozpatrywane przed polskimi sądami powszechnymi.

Właściciel strony farbynobiles.pl ma prawo w dowolnym momencie, bez informowania kogokolwiek:

  • wyłączenia wszystkich lub wybranych usług, produktów,
  • całkowitego zamknięcia strony, częściowego lub jej zmiany,
  • usunięcia cen promocyjnych, zmian cen,
  • modyfikacji formularzy, regulaminu,
  • zablokowania strony dla użytkowników, którzy naruszyli zasady korzystania ze strony, polityki prywatności,
  • zgłoszenia przypadków łamania prawa, podając dane osobowe użytkownika.

Właściciel strony farbynobiles.pl nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody, zadośćuczynienia, utracone korzyści, niemożność korzystania z witryny, usług, treści. Użytkownik korzystający ze strony robi to na własną odpowiedzialność.

Polityka prywatności

Chronimy dane osobowe użytkowników, nie sprzedajemy je, nie udostępniamy osobom trzecim, traktujemy jako w wysokim stopniu poufne. Zostają przechowywane przy zachowaniu wszelkich zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.

Warunki korzystania ze strony należy rozumieć zgodnie z prawem polskim. Będą poddawane do rozstrzygnięcia sądom w Polsce. Z dniem przyjęcia przez użytkownika zasad korzystania ze strony farbynobiles.pl stają się dla niego wiążące.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

Firma Żelazny Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 8
39-120 Sędziszów Małopolski
tel. +17 888 6 777
e-mail: zamowienia@ezelazny.pl